מצב ביקורת

פותח על ידי: MsF.Econ. פליקס CAMPOVERDE ולז פרופסור באוניברסיטה, יועץ עסקי, מומחה הכלכלי, גואיאקיל-אקוודור הונאה ביקורת (ביקורת של רמאות פנימית) היא עניין של התנהגות וערכים מצב ביקורת, זה להיות יותר ויותר הנדרש על-ידי תאגידי גופים פרטיים וציבוריים, כי חברות רבות מאבדים פוזיציה patrimonial שלהם על-ידי רמאות פנימית משלו עובדים ומנהלים לבצע על-ידי מעילה, ו- misappropriation של נכסים או שירותים. הונאה פנימי בחברות יש התפשטות ברחבי העולם, הקשים ביותר לחקור ולהעניש את דפוסי הם כל כך מגוונת, ועד תמים e הפשוטה הרס או אובדן של תיעוד, המתוחכמים ביותר, באופן היצירה של חשבונאות פיננסית טריקים משחקים עם הנהלת חשבונות של נכסים, התחייבויות ותוצאותתכנון כלומר תהליך מחדש ב השתמש מדיה זמינה כמו ההתקדמות בטכנולוגיית; זה הולך רחוק על פי הדמיון על-ידי עצם העובדה המדהימה החלטות ניהולית בו יחסי האמון על-ידי מנהלי החברה כבר לא ערך אמיתי יותר גרוע חובה, אחריות הקוד האתי מאשר של כדי להתקיים. ומאז התדרדר נאמנות עובדים לקראת עסקים, יזמים ומנהלים יש רמה נמוכה ביותר של מודעות לבעיה. זה מונע מהם לקחת פשוטים וקלים להחלה אמצעים כדי להפחית את אובדן זה של רווחיות ובטחון. ביקורת של מצב.-שהיא מגדירה אותו הביקורת כדי לחקור ולחקור enrichments לא חוקיות של עובדים ומנהלים בנושא הונאה מחמירות פנימית, כפי שמשתקף בדוחות אחריות משפטית.

רמת הון עצמי ו/או רמת ההכנסה שבידך לא הכמות של הכנסות שכר, לחצים כספיים לנהל משא ומתן עם ספקים מסוימים, תכופות קישורים עם צדדים שלישיים אשר להתהדר מוניטין רע בעסקים כהה, ההתעקשות על מה שהופך אותו בלתי חוקית כמו תלונות משפטי ורגשות נקמה עם החברה או ישות אורח חיים בזבזני הם סימנים תכופים של המריבה התראות חוזרות לתהליכים של ביקורת על המצב, רצועות אשר ללא ספק לגרום סימנים חיוביים מעשי קנוניה בין עובדים או בצדדים שלישיים מקושרים. יש סטטיסטיקות הצגת מדדי כנות ויושר מהוגנת וערכים של ההסתברות של הונאה פנימית אפשרית כדי חוסר בקרה פנימית ופעולות אפקטיביות לצפות מראש את הסיכונים של הונאה, אין ספק הונאה כי הוא הולך על-ידי בקרה פנימית של עכברוש, מאז ההונאה מעיד על מידת בגרות והאמינות של ארגון ולהרגיש איך מנהלים ועובדים שלו מזוהה עם החברה ואת התפקיד שהם לשחק במקום או מיקום העבודה. ולמרות המדיניות של אמינות הוא מתכווץ, תצהירים של סחורות דרישת צוות ומנהלים של כל ישות לא גרמו לחיסול הונאה; אם זה לא נלקח בחשבון לסביבה תורמת הונאה, הגורמים המעורבים ההונאה, מניעה מודד כתוצאה מן האלמנטים הונאה (ראה מאמר המחבר אלמנטים של הונאה) ולאפשר את הסביבה עבור הונאה יכול להזכיר: למיקור חוץ של תהליכים, ובמין על-ידי העובד החופשות, קיומה של ניגודי עניינים משא ומתן, ניהול תהליכים, תחלופה גבוהה של הצוות, את הגדלת התביעות, את הגדלת שיעורי עבריינות, תהליכי ניהול הפרעת בעסקיםחוסר סמכות, התעללות של הרשאות, חוסר שליטה בשימוש קודים או מקשי המחשב, העדר תיעוד ואישור בתמיכה תהליכי התפעול, חולשות של בסיסי פנימי פקדים משתקפים תהליכי התפעול, יישום תהליכים חדשים ללא הכשרה מתאימה לנקות קווים של הנחיות המדיניות והנהלים. לקשר העלויות של פקד עם הערך של הנכסים הוא כזב אשר מרוקן לתוך הפסדים שנצברים בשנת הכספים. בין הגורמים תורמת הונאה: חוסר מחויבות ההנהלה הבכירה, חוסר פקדים בסיסיים של בקרה פנימית וחוסר תרבות סיכון בעונש ארגון הזמן כרוכה חוסר ביטחון ותמיכה שסופק כך עשויה להוקיע מעשי הונאה, חוסר אזרחיים ופליליים, חוסר השקיפות בפומביות, חוסר החלטת הממשלה מוכן השפיעו על הפעולות של שחיתות להפוך המעשה רגילה יותר ואירועי יומי בעוכריו מעמותות גדול.(אזרחי) כמו לעסקים פרטיים פיצויים של בעלי המניות. פעולות למניעת הונאה: יצירת סביבה תורמת של נאמנויות כך להוקיע הונאות, מלמדים עם דוגמה רמות גבוהות יותר של הארגון, מפעם לפעם לבדוק את הרקע של צוות, באופן קבוע לסקור את מצב החיים ביחסים שלהם הכנסה שנצברו, לשמור על קוד של אתיקה מודעות ישים ועסקיים עם המצפון החברתי לעובדים, הלקוחות, הספקים והקהילה, לשמור על סביבת העבודה חיובי עם הערכה הוגן על-ידי העבודה מגישה, לתת הוראות ברורה ועקבית ארגון עסקי, הגנה על תלונות בתום לב, וכי להזכיר הארגון לקוח ומוגשות גם היא השקעה עם הממצא ההחזרה. התרומה של C & c